Werkgevers

Een arbeidsongeschikte werknemer betekent:

  • Verlies aan productiecapaciteit
  • Verhoging van de werkdruk voor andere werknemers
  • Kosten voor tijdelijke inhuur, vaak niet helemaal ingewerkt én duurder
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen met het risico op sancties
  • Kosten voor begeleiding tijdens arbeidsongeschiktheid

Om (meer) grip te krijgen op de situatie heeft, naast natuurlijk preventie, een snelle en doeltreffende begeleiding van de werknemer topprioriteit.

VeerKracht denkt proactief mee met de werknemer en werkgever. Beiden hebben een belang om binnen een korte termijn tot een duurzame inzetbaarheid te komen.

 

Dit betekent concreet voor u als werkgever:

  • Arbeidsongeschiktheidspreventie, een periode van arbeidsongeschiktheid die korter is
  • Hogere arbeidsproductiviteit en lagere kosten voor vervanging
  • Lagere tarieven dan bij onze collega's