Wie zijn wij

 

Michelle van der Hoeven

Michelle van der Hoeven

Bedrijfsmaatschappelijk Werker - EMDR therapeut - Register Casemanager

Mijn roots ligt in het werkterrein van Human Resource Management (HRM). De combinatie van enerzijds de ‘zakelijke’ aspecten van het HRM-werkterrein en anderzijds de specifieke aandacht voor de psychosociale – en/of sociaal maatschappelijke problematiek van de werknemer, maakt mij tot een resultaatgerichte Bedrijfsmaatschappelijk Werker- EMDR therapeut - Register Casemanager.

Op basis van feedback van mijn collega’s en opdrachtgevers blijkt dat ik het positioneringspel binnen een arbeidsorganisatie zowel rationeel als emotioneel begrijp en mede daardoor op een integere en deskundige wijze gesignaleerde problematiek weet weg te zetten binnen de arbeidsorganisatie.

Erica Elskamp

Erica Elskamp

Bedrijfsmaatschappelijk werker - counselor - coach - vertrouwenspersoon

Mijn kracht ligt in het onderhouden van korte lijnen met alle betrokkenen: werknemer, werkgever, bedrijfsarts en zorg- en hulpverlenende disciplines. Door opdrachtgevers en werknemers word ik ervaren als een betrouwbare partner die zorgvuldig en pragmatisch werkt met oog voor de menselijke maat. Ik ben een analytisch denker, handel snel en efficiënt en kies voor een oplossingsgerichte aanpak.