Visie

Een gezonde organisatie is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van werknemer en werkgever.

Voor ons is een samenwerking tussen werkgever, werknemer en zorg- en hulpverlenende disciplines vanzelfsprekend. Hierdoor sluiten wij aan bij de behoeften van zowel de werkgever als de werknemer. In onze samenwerkingsrelatie gaan wij uit van gelijkwaardigheid.