Doelstellingen

Veerkracht is:

  • Samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen
  • Een praktische aanpak van gesignaleerde aandachtsgebieden
  • Voorkomen van onnodige doorverwijzingen
  • Korte wachttijd voor intake: binnen 2 weken na aanmelding
  • Begeleiding die meteen start na de intake
  • Werk (re-integratie) als onderdeel van het begeleidingstraject
  • Korte, effectieve interventies
  • Zichtbare en toetsbare resultaten

Uiteraard zorgen wij daarbij voor een heldere periodieke (proces)rapportage van het aantal aanmeldingen, de duur van begeleidingstrajecten en de ingezette interventies.