VeerKracht

Onze missie
Veerkrachtige werknemers in een gezonde organisatie

Wij versterken de veerkracht van werknemers en werkgevers door uitval te voorkomen dan wel te beperken. VeerKracht bekijkt de werknemer in samenhang met zijn omgeving en werkt aan effectief herstel. Werk is niet alleen de oorzaak, maar kan ook de oplossing van arbeidsongeschiktheid zijn.

Op deze wijze draagt VeerKracht bij aan gemotiveerde en productievere werknemers die effectief bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.