Bedrijfsmaatschappelijk werk

Gerichte aandacht voor en het reguleren van emoties en/of gevoelens heeft een positieve invloed op de inzetbaarheid van de werknemer. Dit levert een bijdrage aan het terugdringen en/of voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Binnen het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Reorganisaties, functieverandering, overplaatsing en/of (dreigend) ontslag
  • Werkdruk en/of spanning
  • Onzekerheid over eigen functioneren
  • Samenwerking, communicatie en/of (dreigende) conflicten
  • Ongewenste omgangsvormen
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Priv├ęproblemen die van invloed zijn op het werk, zoals op het gebied van relaties, gezin en financi├źn