Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor ongewenste omgangsvormen en vermoedens van misstanden die de goede naam van de organisatie kunnen beschadigen.

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Discriminatie
  • Pesten
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Overig grensoverschrijdend gedrag
  • Machtsmisbruik
  • Fraude
  • Diefstal
  • Overig niet integer gedrag