Casemanagement - Regie op Verzuim

Een arbeidsongeschikte werknemer kost de werkgever veel geld.

Regie op verzuim bespaart de werkgever kosten én kan zelfs geld opleveren, door:

  • Processturing op basis van wet- en regelgeving
  • Sturen op snelle re-integratie
  • Beperken van financiële risico's
  • Schadelastbeheersing

De weg door het woud van regels, verplichtingen en (financiële) risico's kent voor ons weinig geheimen. Wij wijzen u graag de weg.

Naast het verzorgen van het casemanagement kunnen wij In samenwerking met onze netwerkcollega's aanvullend de volgende ondersteuning aanbieden:

  • Analyse van financiële risico's met betrekking tot arbeidsongeschiktheid
  • Medische (her)beoordeling door een erkende bedrijfsarts
  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • Arbeidsfysiotherapie
  • Begeleidingstraject 2e spoor re-integratie